środa, 29 listopada 2023

Historia Olsztyn

 • Wojny: 2-ga szwedzka, północna i 7-letnia.

  2012-01-29 21:44:00

  17. Wojny: 2-ga szwedzka, północna i 7-letnia.    Ludzie żyli krótko w czasach, które moglibyśmy określić jako normalne. Ale przecież często padały na Olsztyn 4 klęski dawnych wieków: "powietrze", głód, ogień i wojna. Wówczas śmierć zbierała jeszcze obfitsze żniwo. Mury obronne miasta...

 • Pożary

  2012-01-29 21:46:00

  18.                          Pożary.        Olsztyn, jak każde miasto średniowieczne, stłoczony był w obrębie murów miasta, na niewielkiej przestrzeni. Zamożni obywatele mieli domy z cegły, inni gnieździli się się w budynkach drewnianych, bo lasy były...

 • Ul. Obiegowa

  2015-02-17 16:56:00

  2012.05.02 Olsztyn Tu będzie wlot przyszłej ul. Obiegowej, widok od ul. Pstrowskiego.

 • Ul. Obiegowa

  2015-02-17 17:13:00

  2012.05.02 Olsztyn Tu będzie przyszła ul. Obiegowa - kierunek ul. Pstrowskiego.

 • Ul. Obiegowa

  2015-02-17 16:56:00

  2012.05.02 Olsztyn Tu będzie wlot przyszłej ul. Obiegowej, widok od ul. Pstrowskiego. historiaolsztyna.bloog.pl

 • Ul. Obiegowa

  2015-02-17 17:13:00

  2012.05.02 Olsztyn Tu będzie przyszła ul. Obiegowa - kierunek ul. Pstrowskiego. historiaolsztyna.bloog.pl

 • Lata wojny.

  2011-10-11 20:54:00

                      Lata wojny.     Do czasu bitwy pod Grunwaldem w 1410 r., największym zagrożeniem byli Litwini, którzy często najeżdżali Warmię i Olsztyn. Przez prawie 100 lat od schyłku XIII w. po koniec XIV stulecia, mieszkańcy Warmii żyli w ustawicznej bojaźni przed...

 • Zarazy.

  2011-10-11 20:57:00

              Zarazy   Wielkie pożary nieraz na wiele lat hamowały rozwój Olsztyna. W 1677 r, a zatem w 8 lat po pożarze z 1699 r., kapituła warmińska wzywała mieszczan olsztyńskich do odbudowy spalonych domów, obiecując zwolnienie od podatków na 5 lat. Najstraszliwszą jednakże klęską...

 • Szkolnictwo.

  2011-10-11 20:58:00

            Szkolnictwo   Panuje pogląd, że dość wysoki poziom gospodarki miejskiej i sądownictwa miejskiego na Warmii, zawdzięczać należy doskonałemu stanowi szkolnictwa w tej krainie. Sto lat później pisano na ten temat: Mieszczanie w miastach co najmniej wyuczyli się łaciny, wielu zaś przerobiło...

 • Założenie miasta Olsztyn.

  2011-10-11 21:04:00

  Założenie miasta Olsztyn (Allenstein).Ziemie Warmii i Mazur zamieszkiwali różne ludy: Warmowie, Galindowie, Sambowie, Natangowie, Prusowie (zwano ich Estami), Sudinowie, (wg. zapisków rzymskich kupców), Litwini. Często te ludy napadały na swoich sąsiadów, chcąc powiększyć swoje terytoria i dzięki temu nauczono...

 • Założenie miasta Olsztyn.

  2011-10-11 21:04:00

  Założenie miasta Olsztyn (Allenstein).Ziemie Warmii i Mazur zamieszkiwali różne ludy: Warmowie, Galindowie, Sambowie, Natangowie, Prusowie (zwano ich Estami), Sudinowie, (wg. zapisków rzymskich kupców), Litwini. Często te ludy napadały na swoich sąsiadów, chcąc powiększyć swoje terytoria i dzięki temu nauczono...

 • Życie codzienne.

  2011-10-11 21:05:00

  Życie codzienne mieszkańców Olsztyna.   Jak się toczyły dni powszednie mieszczan Olsztyna? Jeżeli byli zamożni, mieszkali przy Rynku. Był to duży prostokątny plac. Jego południową część zajmował Ratusz, odbudowany po wielkim pożarze w lutym 1620 r. i całkowicie przebudowany w latach 1766-1770, głównie staraniem...

 • Szpitale i lekarze. Oświata sanitarna.

  2011-11-12 13:14:00

        Szpitale i lekarze.    W ciągu kilku stuleci, od początku dziejów Olsztyna aż do progu XIX w., liczba mieszkańców Olsztyna oraz liczba ludności komornictwa olsztyńskiego nie zwiększyły się wydatnie. Przyrost naturalny był tu niewielki. Zazwyczaj roczna liczba urodzeń żywych przekraczała nieznacznie...

 • Ruch budowlany. Czynszówki i wille.

  2011-11-12 13:16:00

  Ruch budowlany, Czynszówki i wille.    U schyłku XIX w. powstały w Olsztynie problemy mieszkaniowe nie znane dawnym stuleciom. Do owej pory domy mieszkalne stanowiły tu własność kupców lub rzemieślników, którzy mieszkali w nich wraz z rodziną i z zatrudnionym personelem. Właściciele z rodziną mieszkali...

 • Bezrobocie, nędza.

  2011-11-12 13:23:00

                 Bezrobocie. Nędza.    Do wojen napoleońskich dzieje Olsztyn i jego okolic toczyły się leniwym nurtem. Tryb życia kolejnych generacji ulegał tu stosunkowo nieznacznym zmianom. Dopiero epoka wojen napoleońskich przyniosła głębokie reformy na wsi i w mieście. W 1807 r. zniesiono...